مراحل نصب اپلیکیشن کارپایه

مرحله اول

پـس از دانـلود و اجرای بـرنامه، پـیغام Untrusted Enterprise Developer را مشاهده خواهید کرد گزینه Cancel را انتخاب کنید.


مرحله دوم

وارد تنظیمات (Setting) گـوشی خود شوید و گزینه General را انـتخاب کنید.


مرحله سوم

سپـس وارد Profile & Device Management شوید


مرحله چهارم

گزینه SCATON LTD را انتخاب کنید.


مرحله پنجم

عبارت Trust SCATON LTD را لمس کنید.


مرحله ششم

و در انتها Trust را انتخاب کنید