بیکاری


به راحتی در ایران استخدام شوید . کارپایه شیپور مهارت شما بر بلندای دیوار شهر مینوازد!

بیکاری

بیکاری به معنای نبود سرمایه ، یعنی نبود امکانی برای دیده شدن، یعنی تربیت نادرست فرزندان و ندادن مسئولیت به آن ها که در آینده باعث بروز مشکلاتی همچون فساد و اعتیاد می شود.

بیکار

بیکار فردی است که از زمان طفولیت به علت نداده شدن یک سری مسئولیت ها فرد طوری بزرگ می شود که چون در دنیای کار نبوده است و اینگونه تربیت نشده است و از اول همیشه به دنبال این بوده که به او بگویند چه کاری باید انجام دهد ناخواسته این گونه بزرگ می شود و چون به نوعی خانواده همیشه از روی دلسوزی او را ساپورت مالی می کنند بیکار شکل می گیرد.

معضل بیکاری

معضل بیکاری به نظر اینجانب بر میگردد به شرایط و محیطی که فرد در آن زندگی می کند به هر نحوی که فرد آموزش می بیند همانگونه هم بزرگ می شود .اگر در بچگی آموزش مسئولیت  پذیری به آن داده نشود همان طور هم در آینده باعث به وجود آمدن مشکلات فراوان می شود.

آموزش

در واقع همه چیز به آموزش و نحوه ی نظام آموزشی بر می گردد اگر در نظام آموزشی روی به کارهای عملی بیشتر آورده شود تا تئوری هم مملکت پیشرفت بهتری خواهد داشت و هم جوانان با وجود مهارت بیکار نخواهند ماند، باید در نظام آموزشی بیشتر به سمت انتقال درک بود تا مدرک. افراد در نظام آموزشی شکل می گیرند و صاحب مهارت می شوند اگر در نظام آموزشی مهارتی دریافت نکنند در نهایت در بازار کار چیزی عاید آنها نخواهد شد.

 

شغل

شغل هایی که در جامعه برای افراد قرار می گیرد معمولا با توجه به مهارتی که آن ها دارند نیست چون افراد با توجه به شرایط مالی و پولی وارد شغلشان می شوند یعنی با توجه به شرایطشان به دنبال شغلی هستند که سریعتر به نتیجه( پول ) برسند به همین دلیل اکثریت غریب به اتفاق از شغلی که دارند راضی نیستند.

کسب و کار

کارکردن و کسب در آمد هم احتیاج به آموزش دارد مانند راه رفتن نوزادی است که ابتدا وقتی می خواهد راه برود چندین بار زمین می خورد و شما تا زمین می خورد کاری که می کنید به سمت او می روید و او را غرق بوسه می کنید.اینگونه او رشد می کند و بزرگ می شود و در آینده کم کم بجای راه رفتن می دود .ایجاد کسب و کار نیز همین گونه است که فرد ممکن است در ابتدا شکست های فراوانی بخورد ولی این زمین خوردن ها و دوباره ایستادن ها او را قوی می کند و باعث می شود او همانند نوزادی که راه رفتن و دویدن را یاد می گیرد کسب درآمد را نیز هم یاد می گیرد.

کارپایه

کارپایه بستری است برای دیده شدن افراد توانمند و ماهر که بدلیل اینکه کسی از مکان و مهارت آن ها خبر ندارد این افراد بیکار مانده اند.کارپایه اپلیکیشنی کاربردی است که با نصب این اپلیکیشن و ثبت نام در آن می توانید خود را در معرض دید همه ی افراد قرار دهید و با دیده شدن کارفرما با شما تماس می گیرد .

www.karpaye.com